ដោយៈ មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ ដើម្បីឱ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ប្រ​ព្រឹ​ត្ត​ទៅ​ដោ​​​យរលូន និងធានាបាននូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ និង​ប​រិ​យា​កា​ស​ស្ង​ប់​ស្ងា​ត់​ល្អ​ គណៈ​កម្មា​ធិ​កា​​រជា​តិ​រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បាន​ចេញសេចក្តី​ណែនាំដល់​ប្រធានគណៈ​កម្មការ​រាជធានី ខេ​ត្ត​រៀ​ប​ចំ​​ការបោះឆ្នោត (គ​ធ​.​ខ​ប​) ប្រធានគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំ ការបោះឆ្នោត (គឃ.សប) និងប្រធា​ន​គ​ណៈ​ក​​​ម្ម​ការ ការិយា​ល័​យ​បោះ​ឆ្នោ​ត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត (គ.ក.ប/គ.ក.រ) ។ នេះ​បើយោងតាម សេចក្តីណែនាំរបស់ គ.ជ.ប ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ដែលត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ។

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹង សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយ ក្នុងការិយា​ល័យបោះឆ្នោត និ​ង​កា​រិ​យា​ល័យ រាប់សន្លឹកឆ្នោត ក្នុងដំណើរការ​ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ មាន​ខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

១- អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូល ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត ក. អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងបរិវេណខាងក្នុង នូវជ​ន​ទំា​ង​ឡា​យ​ដូ​ចខាងក្រោម៖

– មន្រ្តីបោះឆ្នោត ដែលបានទទួលការតែងតំាងពី គ.ជ.ប

– ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដែលមានបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ និងដែលបានអនុញ្ញាត និងអ្នកសង្កេតការណ៍ ដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់ផ្តល់ឱ្យដោយ គ.ជ.ប

– អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់ ផ្តល់ឱ្យដោយ គ.ជ.ប ។ ក្នុងករណីគ្មានប័ណ្ណ​ស​ម្គា​ល់​អនុញ្ញាត អ្នកសារព័ត៌មាន អាចចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត ដើម្បីគោលបំណង​បោះ​ឆ្នោ​ត​តែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើគាត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ

– អ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ហើយត្រូវបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះ

– ជនដែលអមដំណើរអ្នកបោះឆ្នោត ជាជនមានពិការភាព តាមលក្ខខណ្ឌដូចមាន​ចែ​ង​ក្នុ​ង​មា​ត្រា ១​១៦ នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

– ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត និងភ្នាក់ងារសង្គ្រោះ នៅពេលដែលប្រធាន គ.ក.ប ធ្វើ​សំ​ណូ​ម​ព​រ​ក្នុងករណីចាំបាច់។

ខ. អ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលក្នុងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងបរិវេណខាងក្នុងនូវជន​ទំា​ង​ឡា​យ​ដូចខាងក្រោម ៖

– មន្រ្តីរាប់សន្លឹកឆ្នោត ដែលបានទទួលការតែងតាំងពី គ.ជ.ប

– ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ដែលមានបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ និងដែលបានអនុញ្ញា​ត​អ្ន​​ក​សង្កេតការណ៍ និងអ្នកសារព័ត៌មាន ដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់ផ្តល់ឱ្យដោយ គ.ជ.ប

– ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត និងភ្នាក់ងារសង្គ្រោះ នៅពេលដែលប្រធាន គ.ក.រ ធ្វើសំណូ​ម​ព​រ ក្នុងករណីចាំបាច់។

២- អ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត

មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូល ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងបរិវេណខាងក្នុ​ង​នូ​វជនទំាងឡាយ ដែលមិនស្ថិតក្នុងចំណុចទី១ ខាងលើ។ អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើស ដូចមានចែ​ងក្នុងចំ​ណុ​ច​ខា​​​ង​លើ ត្រូវទទួលពិន័យ តាម​មា​​ត្រា១៧១ នៃ ច.ប.ឃ.ស ដោ​យ​កា​រ​ផា​ក​ពិ​ន័​យជាប្រាក់ពី ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន) រៀ​​​​ល​ ទៅ ២០.០០០.០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល ដោយ គ.ជ.ប ដោ​យ​ពុំ​ទា​ន់​គិត​ដ​ល់​ទោ​ស​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​ផ្សេ​ង​ទៀត។

៣- អំពីកិច្ចសហការ និងការអនុវត្ត: គធ​.ខប គឃ.សប និង គ.ក.ប/គ.ក.រ ត្រូវសហការជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខបោះឆ្នោត តាមមូលដ្ឋាន និងតាមការិយាល័យនីមួយៗ រៀងៗខ្លួន ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងរបៀបរៀបរយ ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត។

គធ.ខប ត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានទូលំទូលាយដល់គ​ណ​ប​ក្ស​ន​យោ​បា​យ​ឈ​រ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោ​ត​ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត។

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ ប្រធាន គធ.ខប ប្រធាន គឃ.សប និ​ង​ប្រធាន គ.ក.ប/គ.ក.រ ​ត្រូ​វ​យ​ក​ចិ​​ត្ត​ទុ​ក​ដា​ក់សហការ​អនុ​វ​ត្ត​ឱ្យ​មា​ន​ប្រ​សិ​ទ្ធ​ភា​ព និងក្នុងស្មារតីទ​ទួ​ល​ខុ​ស​​ត្រូ​វ​ខ្ព​​ស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះ​ហ​​ត្ថ​លេ​ខា​នេះ​តទៅ ៕/V

រូបថត:ឯកសារ