ដោយៈ health.com.kh
​ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​ហេតុផល​ជាក់ស្តែង​មួយចំនួន​ដែល​ត្រូវ​ផ្អាក​ការរួម​ភេទ នៅក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​អ្នក ៖

​កង្វះ​ការ​ដេក ឬ ដេក​មិន​ទៀងទាត់​ច្រើន តែ ប៉ះពាល់​ដល់​ចំណង់​ផ្លូវភេទ របស់ ដៃគូ រទាំង ពីរ នាក់ ។ រឿងនេះ អាច បណ្តាលអោយមាន បញ្ហា ដែល ទាក់ទង នឹង ផ្លូវភេទ យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ អាច ជា បាញ់ ទឹកកាម លឿន ពេក ឬ មនុស្ស ប្រុស ដេកលក់ តែម្តង ។ ស្ត្រី​ក៏ មាន ការ ត្អូញត្អែរ ទៅលើ ការ ក្រ នឹង ទទួលបាន ចំនុចកំពូល នៅពេល រួមភេទ ដែល ជា ហេតុនាំអោយ មិន អាច ទទួលបាន ភាពស្រណុកសុខស្រួល ឡើយ ។ បញ្ហា ដែល កើតមាន យ៉ាង ញឹកញាប់ បំផុត ដែល កើតមាន ចំពោះ ដៃគូ រទាំង ពីរ នាក់ គឺ អស់កម្លាំង ពេក ឬ ត្រូវការ ដេក នៅ ពេលយប់ , មិន មាន អារម្មណ៍ល្អ ឬ មាន អារម្មណ៍ ចង់ ក្អួត ក្នុង ពេល ធ្វើកា របរ បោស អង្អែល មុន ពេល រួមភេទ , ឆាប់ ខឹង និង ទម្លាប់ ដេក មិន បាន ទៀងទាត់ ដោយសារតែ សម្ពាធ ការងារ ។

​ទោះបី ជា មនុស្ស ទាំង ពីរ នាក់ រួម ភេទ ដោយ ការ ដេក មិន ទៀងទាត់ ក៏ដោយ ក៏ ការ ដែល ងងុយដេក ជា ញឹកញាប់ នៅតែ ជា ហេតុផល សម្រាប់ ការផ្អាក ការ រួមភេទ ដដែល ទេ ។​

​ហេតុផល មួយ ផ្សេងៗ ទៀត សម្រាប់ ការផ្អាក ការ រួមភេទ គឺ មាន វត្តមាន របស់ កូន ។ ស្ថិត ក្នុង ដំណាក់កាល ដែល មាន កូនខ្ចី ឬ ទើបតែនឹង ចេះ ដើរ តេសតាស់ នោះ ពួកគេ តែងតែ ទាមទារ អោយមាន ការយកចិត្តទុកដាក់ និង ពេលវេលា បន្ថែម ពី ឪពុក ម្តាយ របស់ គេ ។ រឿង នេះ ច្រើនតែ ធ្វើអោយ អ្នក ទាំង ពីរ គិត ម្តងទៀត អំពី ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ ពួកគេ ក្នុង ជីវិត និង ការ ចែកចាយ ពេលវេលា របស់ ពួកគេ ទៅតាម តម្រូវការ លូតលាស់ របស់ កូន ។ ហើយ វា ច្រើនតែ ធ្វើ អោយ ដៃគូរ ទាំងពីរ មាន បញ្ហា ទៅ លើ ពេលវេលា នៃ ជីវិត ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ ពួកគេ នៅ ពេល ពួកគេ អាច រីករាយ ក្នុង ឆ្នាំ នៃ ជីវិត អាច រួមភេទ យ៉ាង ល្អ បំផុត បាន ។ ដូច្នេះហើយ ចូរ គិត ម្តង ទៀត ទៅ លើ អទិភាព ដែល អាច ធ្វើ បាន ក្រោយពី រៀបការ រួច ហើយ កូន ច្រើន តែ ធ្វើ អោយ ពួកគេ មាន បញ្ហា អ្វីខ្លះ ។

​ស្ត្រី ដែល ស្ថិតក្នុង សភាព មាន ផ្តៃ​ពោះ ច្រើន តែ ផ្តល់ ជា ដំបូន្មាន អោយ ផ្អាក ការ រួមភេទ រហូទដល់ កើតកូន សិន ។ ការ រួមភេទ ក្នុងពេល មាន ផ្ទៃពោះ ច្រើន តែ បង្កើន ការ ប្រឈម នឹង ការ រលូត ឬ កូនស្លាប់ក្នុងពោះ ៕​/PC