ដោយៈ​សុផល​/​ភ្នំពេញ​៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​១៤០ នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​សុវត្ថិភាព​ម្ហូបអាហារ បាន​ត្រូវ​សម័យប្រជុំ​វិសាមញ្ញ នីតិកាល​ទី​៤ ព្រឹទ្ធសភា ពិនិត្យ​និង​ឱ្យយោបល់​ឯកភាព​ទាំងស្រុង កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៨​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២២​។​