​ដោយៈ ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​៖ លោក​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍ បានបញ្ជាក់​ថាៈ តាម​ការ​សម្រង់​ស្ថិតិ សហគ្រាស​មីក្រូ​ធុន​តូច និង​មធ្យម នៅ​កម្ពុជា មាន​ប្រមាណ​ជាង ៥​សែន​មូលដ្ឋាន ក្នុងនោះ​ផ្នែក​ផលិត​ចំណីអាហារ មាន​រាប់ម៉ឺន​មូលដ្ឋាន​។ ក៏ប៉ុន្តែ​ការចុះបញ្ជី​ទទួលស្គាល់ តាមច្បាប់ ទើបបាន​ជាង ២ ម៉ឺន​មូលដ្ឋាន​អាជីវកម្ម ប៉ុណ្ណោះ​។​