ទីក្រុង​ញ៉ូ​វ​យ៉​កថ្ងៃទី​១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២៖នៅថ្ងៃនេះ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​បាន​ព្រមាន​នៅក្នុង​សេចក្ដីប្រកាស​បន្ទាន់​រប​ស់​ខ្លួន​ថា ចំនួន​កុមារ​ដែលមាន​បញ្ហា​ស្គមស្គាំង​ធ្ងន់ធ្ងរ មានការ​កើនឡើង​តាំងពី​នៅមុន​ពេល​មាន​សង្គ្រាម​នៅ​ប្រទេស​អ៊ុយ​ក្រែ​ន ហើយ​សង្គ្រាម​ក៏បាន​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិភពលោក​ធ្លាក់​កាន់តែ​ជ្រៅ​ទៅក្នុង​វិបត្តិ​ស្បៀងអាហារ​សកល ហើយ​ស្ថានភាព​នេះ​កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅៗ​។​