ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ លោក លី ធុច ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​អនុប្រធាន​អាជ្ញាធរ​មីន​កម្ពុជា បាន​អះអាងថា មីន​និង​គ្រាប់​មិនទាន់​ផ្ទុះ​នៅ​មិន​ទាស់​បាន​បោសសំអាត​អស់​នៅឡើយ​ទេ ។