ការ ប្រារព្ធ ពិធី បង្សុកូល ឧទ្ទិស កុសល ជូន ជនរងគ្រោះ ដែល បាន ស្លាប់ ក្នុង របប ខ្មែរក្រហម ក្នុង ទិវា ជាតិ នៃ ការចងចាំ ថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា នៅ ចេ តី យ៍ សម្រាប់ សហគមន៍ នៅ ខេត្តកំពង់ចាម