រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ជា​ដៃគូ​សហការ ជាមួយ​សមាគម​អន្តរជាតិ អភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង (AIMF) ​លើ​ការងារ​ផែនការ​ត្រៀម​បំរុង សំរាប់​ឆ្លើយតប​សង្គ្រោះបន្ទាន់​គ្រោះមហន្តរាយ​, យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់គ្រង​សំណល់​ភក់​បង្គន់ និង​ផែនទី​បង្ហាញផ្លូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី​ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ និង​មាន​ចីរភាព ។​ ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​នេះ បានធ្វើ​ឡើង​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣ ខែឧសភា ក្រោម​វត្តមាន​លោក ឃួ​ង ស្រេង អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​លោក ព្យែ​រ ប៊ៃ​យ៉េ លេខាធិកា​អចិន្ត្រៃយ៍ សមាគម​និយាយ​ភាសា​បារាំង (AIMF) នៅ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

May 23, 2022

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ជា​ដៃគូ សហការ​សមាគម​អន្តរជាតិ អភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង​
​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង ជា​ដៃគូ​សហការ ជាមួយ​សមាគម​អន្តរជាតិ អភិបាលក្រុង​ប្រើប្រាស់​ភាសា​បារាំង (AIMF) ​លើ​ការងារ​ផែនការ​ត្រៀម​បំរុង សំរាប់​ឆ្លើយតប​សង្គ្រោះបន្ទាន់​គ្រោះមហន្តរាយ​, យុទ្ធសាស្ត្រ​គ្រប់គ្រង​សំណល់​ភក់​បង្គន់ និង​ផែនទី​បង្ហាញផ្លូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ ស្តីពី​ទីក្រុង​ឆ្លាត​វៃ និង​មាន​ចីរភាព ។​ ​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​នេះ បានធ្វើ​ឡើង​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣ ខែឧសភា ក្រោម​វត្តមាន​លោក ឃួ​ង ស្រេង អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​លោក ព្យែ​រ ប៊ៃ​យ៉េ លេខាធិកា​អចិន្ត្រៃយ៍ សមាគម​និយាយ​ភាសា​បារាំង (AIMF) នៅ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​