ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញ​៖ ចំណូល​ពន្ធ​ក្នុង​ខែមេសា ឆ្នាំនេះ អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធដារ ប្រមូលបាន​ចំនួន ៩៦០,៩៥ ប៊ី​លាន​រៀល (​ប្រមាណ​ជា ២៣.៧២៧ លាន​ដុល្លារ​) ស្មើនឹង ៨,៤២% នៃ​ផែនការ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ​២០២២​។ ធៀប​នឹង​ចំណូល ពន្ធ​-​អាករ ប្រចាំ​ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ ឃើញថា កើនឡើង​ចំនួន ៤៤៨,០១ ប៊ី​លាន​រៀល (​ប្រមាណ​ជា ១១០,៦២ លាន​ដុល្លារ​) ស្មើនឹង ២៩,៣៦%​។ នេះ​បើតាម​ការឱ្យ​ដឹង របស់លោក គង់ វិបុល អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធផល​ប្រមូល​ចំណូល ពន្ធ ប្រចាំខែ មេសា និង​សម្រាប់​រយៈពេល ៤​ខែ កាលពី​ថ្ងៃទី​២៣ ខែឧសភា​។​

​លោក គង់ វិបុល បានបញ្ជាក់​ថាៈ សរុប​រយៈពេល ៤​ខែ ឆ្នាំ​២០២២ ចំណូល​ពន្ធ​-​អាករ ដែល​អគ្គ នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ប្រមូលបាន​ជាក់ស្ដែង តាម​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ចំណូល​អន​ឡាញ មាន​ចំនួន ៦.០៨២,៥៣ ប៊ី​លាន​រៀល (​ប្រមាណ​ជា ១.៥០១,៨៦ លាន​ដុល្លារ​) ស្មើនឹង ៥៣,២៧% នៃ​ផែនការ​ច្បាប់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំឆ្នាំ ។ ធៀប​នឹង​ចំណូល​ពន្ធ​-​អាករ​ក្នុង​រយៈ ពេល​ដូចគ្នា ឆ្នាំ​២០២១ ឃើញថា កើនឡើង​ចំនួន ១.៣៧៩,០០ ប៊ី​លាន​រៀល (​ប្រមាណ​ជា ៣.៤០៤៩ លាន​ដុល្លារ​) ស្មើនឹង ២៩,៣៦% ។​

​ក្នុង​ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២ ចំណូល​ពី​ប្រភេទ​ពន្ធ​សំខាន់ៗ ៤ បាន​រក្សា​កំណើន​ឡើង គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ធៀប​នឹង​ខែមេសា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១ ក្នុង​រង្វង់ ៨០% ទៅ ៩០% ក្នុងនោះ ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល ៨១,៩៨%, អាករ​លើ​តម្លៃបន្ថែម ៨៤,៤៤%, ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស ៨៨,៥៥%,​និង​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា លើ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ អចលនទ្រព្យ ៧៧,៣៣% ខណៈដែល​កំណើន ខ្ពស់ សម្រាប់​ចំណូល​អាករ ពិសេស កើន ១១,៥៨ ភាគរយ​។​

​លោក គង់ វិបុល អគ្គនាយក នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បានឱ្យដឹងថាៈ តាមរយៈ​កំណែទម្រង់ ពន្ធដារ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ មាន​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការចុះបញ្ជី​ច្បាស់លាស់ ដែលជា​មូលដ្ឋាន នៃ​ការគ្រប់គ្រង ប្រមូល​ចំណូល ពន្ធ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ និង​ពង្រីក​ការផ្ដល់សេវា​ជូន​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​៕/V​-PC