សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាក្រោមប្រធា នបទ”ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីអាស៊ានតួ នាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជា” ដែលជាផ្នែកមួយនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក នៅទីក្រុង ដាវូស ប្រទេសស្វីសនាថ្ងៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ២០២២ ។