កម្ពស់​ទឹកទន្លេ​មេគង្គ​នៅ​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ​បាសាក់​-​ចតុមុខ ក្នុង​រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០២២​នេះ អាច​នឹង​ឡើងដល់​កម្ពស់​៩,៦៥​ម៉ែត្រ ដែល​អាច​ចាត់ទុកថា​ជា​ប្រភេទ​ជំនន់​មធ្យម​។​នេះ​បើតាម​ការជូនដំណឹង​ថ្ងៃទី​២៥​ខែឧសភា​របស់​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម​ស្តីពី​ការ​ព្យាករ​កម្ពស់​ទឹកជំនន់​ទន្លេមេគង្គ​លើក​ទី​១​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២២​។​