​លូ​ស្បៃ​មុង​ចំនួន​១០៩​មាត់​ត្រូវ​ដុត​បំផ្លាញចោល​នៅនឹងកន្លែង​និង​កូន​ត្រី​ចម្រុះ​ចំនួន​ប្រមាណ​៧០​គីឡូក្រាម​បាន​ចាក់​លែង​ចូល​បឹង​ធម្មជាតិ​វិញ​ដោយ​រដ្ឋបាល​ជលផល​ព្រៃវែង​បន្ទាប់ពី​ក្រុមការងារ​បាន​ចុះ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ទប់​សង្កាត់​និង បង្ក្រាប​បទល្មើស​ជលផល​នៅ​ថ្ងៃទី​២៣​និង​២៤​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២២ នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ស្រុក​ពាម​រក៍​ស្រុក​ពោធិ​រៀង និង ក្រុង​ព្រៃវែង​។​