​ដោយៈ ទេព​មង្គល / ភ្នំពេញ​: ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ បាន​ប្រកាសជូន​ព័ត៌មាន​ថា គ្មាន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ថ្មី ប្រភេទ​អូ​មី​ក្រុង នោះទេ​  ជាសះស្បើយ គ្មាន និង​គ្មាន​អ្នកស្លាប់​ថ្មី ។ ក្នុងនេះ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍ គ្មាន , ករណី​នាំចូល​ថ្មី ពី​ក្រៅប្រទេស គ្មាន​។​

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី​២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ កម្ពុជា មាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ១៣៦.២៦២ នាក់​, អ្នកជា​សះស្បើយ ១៣៣.២០១ នាក់ និង អ្នកស្លាប់ ៣.០៥៦ នាក់​។ ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍​សរុប​  ១៤.៤៥៩ នាក់ , ករណី​នាំចូល​ពី ក្រៅប្រទេស សរុប ២១.២១៩ នាក់​៕/V

​សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ព័ត៌មាន ដូច​មាន​ខាងក្រោម​៖​