ដោយៈជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​នា​ថ្ងៃទី​២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីបញ្ជាការ​ស៊ីម៉ាក់ អង្គភាព​នេះ​បាន​ចុះហត្ថលេខា ជាមួយ​អង្គការ​APOPO​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដៃគូ​សហប្រតិបត្តិ​ការដើ​ម្បី​បោសសំអាត​គ្រាប់មីន និង សំណល់​យុទ្ធភណ្ឌ​មិនទាន់​ផ្ទុះ ពី​សង្គ្រាម ។