​ដោយៈ​ទេព មង្គល​/ ភ្នំពេញៈ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ​ថា អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រមូល​ពន្ធ និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២២ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែមិថុនា តទៅ ដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២២​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលមាន​ដូចខាងក្រោម​៖