ដោយៈសុផល/​ភ្នំពេញ​៖​វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​បើកសម្ពោធ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលជា​រដូវ​កាល​វប្បធម៌ ទី​៣ ជាមួយ​កម្មវិធី​ជាច្រើន​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់ខ្លួន​៖ វដ្ដ​នៃ​ម៉ូដ ឌី​ហ្សា​ញ ទឹកអប់ និង​អាហារ​! ពិព័រណ៍​អាច​ទស្សនា​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ វិទ្យាស្ថាន​បារាំង នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​និង​កន្លែង​ផ្សេងទៀត​…​។​ល​។​នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២២​នេះ​៕

© 2017_Photo David GIANCATARINA
www.giancatarina.com
www.lephotographedarchitecture.com
CIRVA of Marseille by David GIANCATARINA

images cannot be cropped or altered without prior consent
Photographe : Retro AdArchives

(រូបថតវិទ្យាសា្ថនបារាំងនៅកម្ពុជា)