លទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់  អាណត្តិទី៥ នៅឃុំព្រែកហ្លួង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃទី ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ មានចំនួន អាសនៈ  ក្រោមការដឹកនាំរបស់ ឯកឧត្ដម កែវ សុទ្ធា អនុប្រធានទី១ ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយស្រុកឯកភ្នំ និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយឃុំព្រែកហ្លួងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន អាសនៈ