យុវជន​កម្ពុជា ចាត់ទុក​មុខជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ និង​ពិសេស​មុខវិជ្ជា​បច្ចេកវិទ្យា ងាយ​រក​ទីផ្សារការងារ​
​ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ដោយ​មើលឃើញ​មុខជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ ពិសេស​ខាង​បច្ចេកវិទ្យា គឺ​កំពុងមាន​តម្រូវការ​ខ្ពស់ ហើយ​ព្រម​ជាមួយគ្នា​យុគសម័យ​បច្ចុប្បន្ន​គេ​មិន​អា​ខ្វះ​បាន​ផង ធ្វើឱ្យ​យុវជន​កម្ពុជា​មួយចំនួន​បាន​ស្វែងរក​ចំណេះ​ជំនាញ​លើ​មុខជំនាញ​បច្ចេកវិទ្យា​បើទោះបីថា​ត្រូវ​ចំណាយ​ថវិការ​ឬក៏​អត់​ក្តី​។​