ក្រសួង​ធនធានទឹក ចាប់ផ្តើម​ចេញផ្សាយ​ព្រឹ​ត្ត​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកទន្លេ​
​ដោយៈ ប​.​ខុន / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃទី​៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ បានចាប់ផ្តើម​ចេញផ្សាយ ព្រឹ​ត្ត​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​ប្រចាំថ្ងៃ នៃ​ទន្លេ​ទាំង ៤ សម្រាប់​រដូវវស្សា ឆ្នាំ​២០២២​។​