ដោយៈ​ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ នៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​សេចក្តីណែនាំ​មួយ ស្តីពី​ការការពារ​ការចម្លង នៃ​ជំងឺ​ពងបែក​ដៃជើង និង​ក្នុង​មាត់ ក្រោយពី​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​តាមដាន​ជំងឺឆ្លង​ជាប្រចាំ និង​បាន​ឃើញថា នាបច្ចុប្បន្ន​នេះ មានការ​រកឃើញ​ជា​រប៉េះរប៉ោះ នៃ​ជំងឺ​ពងបែក​នៅ​ដៃជើង និង​ក្នុង​មាត់ លើ​កុមារ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត មួយចំនួន​។​

​សូម​អាន​សេចក្ដីណែនាំ​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖