សៀវភៅ «កេរ្តិ៍ដំណែលស្នាដៃម្ហូបខ្មែរ» (the Taste of Angkor) បានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួនពីរពី Gourmand World Cookbook Awards 2022 នៅក្នុងសន្និសីទម្ហូបអាហារអន្តរជាតិ (Umeå) នៅប្រទេសស៊ុយអែត នាថ្ងៃទី ២-៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៖
១. «សៀវភៅមុខម្ហូបអាស៊ីដែលល្អផ្តាច់គេ»
២. «សៀវភៅមុខម្ហូបរៀបរៀងដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋ» (អារម្ភកថារបស់ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន)
សៀវភៅមុខម្ហូបខ្មែរមួយទៀតក្រោមចំណងជើងថា «តម្រាភោជនាហារ» ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ពិសេសពីគណៈវិនិច្ឆ័យនៃ Gourmand World Cookbook Awards 2022 ផងដែរ។