​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ Pteraeolidia ianthia ជា​ប្រភេទ​ខ្យង​ឥត​សម្បក ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ហៅ​ក្រៅ​ថា នាគ​ខៀវ​។​

​អង្គការ​សត្វ​និង​រុក្ខជាតិ​អន្តរជាតិ​បាន​អះអាងថា នាគ​ខៀវ វា​ស៊ី​ពពួក hydroid ដែល​ផ្ទុក​នូវ​សារធាតុ​សារាយ​តូចៗ​ហើយ​វា​ស្រូប​សារធាតុ​ទាំងនេះ​តាមរយៈ​ស្នែង​មួយគូរ​របស់​វា ដែល​ធ្វើអោយ​សត្វ​ប្រភេទ​នេះ​មាន​ពណ៌​ស្វាយ​។

​នាគ​ខៀវ ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​សារាយ​តូចៗ​នោះ ដើម្បី​ធ្វើ​រស្មី​សំយោគ​ក្នុងការ​បំ​លែង​ថាមពល​៕​