សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រប​ស់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន ស្តីពី​ការបាញ់​សាកល្បង មី​ស៊ី​ល​ថ្មីៗ នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ ១០ មិថុនា ២០២២
​ភ្នំពេញៈ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន បានចេញ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​មួយ ស្តីពី​ការបាញ់ សាកល្បង មី​ស៊ី​ល​ថ្មីៗ នៅ​ឧបទ្វីប​កូរ៉េ នៅ​ថ្ងៃទី​១០ មិថុនា ២០២២ ។​