​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ព្រះសីហនុ​៖ រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ បានដាក់​ផែនការ​មួយចំនួន ដើម្បី​ទ្រទ្រង់ ដល់​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច -​សង្គម និង​ទេសចរណ៍ ឱ្យមាន​ការរីកចម្រើន ប្រកបដោយ​គុណភាព និង​និរន្តរភាព ខណៈដែល​ខេត្ត​មួយ​នេះ បានប្រែក្លាយ​ទៅជា​ប៉ូល​សេដ្ឋកិច្ច សំខាន់​ទី​២ របស់ កម្ពុជា និង​ទៅជា​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​គំរូ​ពហុ​បំណង​។​