​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​រម្លីង​

​កិរិយាសព្ទ​

​ធ្វើ​ឲ្យ​រលីង​
​រម្លីងសាច់ឈើ​; ខាត់​រំលីង ។​
​ព​. ប្រ​. លក់​ចាយ​ឬ​បំផ្លាញ​ឲ្យ​អស់​គ្មាន​សល់​
​រំលីង​អីវ៉ាន់​អស់ពី​ក្នុងផ្ទះ ។​

​រយេករយោក​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​រតែករតោក​យោគ​ទៅ​យោគ​មក​រឿយៗ​
​រែក​អីវ៉ាន់​រយេករយោក ( ប្រើ​ជា រយីក​រយាក ឬ —​យោគ ក៏មាន តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។​

​គុណសព្ទ​

​ដែល​រតែករតោក​យោគ​ទៅ​យោគ​មក​រឿយៗ​
​រែក​អីវ៉ាន់​រយេករយោក ( ប្រើ​ជា រយីក​រយាក ឬ —​យោគ ក៏មាន តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។​

​រហេតរហូត​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែល​ឥត​សណ្ដាប់ធ្នាប់​, ឥត​របប​ឬ​ឥត​របៀបរបប​, ឥត​កំណ​ត់ទី​ឬ​កំណត់​វេលា​
​ដាក់​អីវ៉ាន់​រហេតរហូត​, ស៊ី​រហេតរហូត​, ហាម​មិន​ឲ្យ​មនុស្ស​ចេញចូល​រហេតរហូត ។​

​រាត់រាយ​

​កិរិយាសព្ទ​

​រាយ​រតាត់រតាយ​, ខ្ចាត់ខ្ចាយ​ពីសពាស​
​ដាក់​អីវ៉ាន់​ចោល​រាត់រាយ ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​រាយ​រតាត់រតាយ​, ខ្ចាត់ខ្ចាយ​ពីសពាស​
​ដាក់​អីវ៉ាន់​ចោល​រាត់រាយ ។​

​រាន​

នាមសព្ទ​

​គ្រែ​វាល​ឬ​មាន​ដំបូល មាន​សសរ​ដាំ​ក្នុង​ដី​សម្រាប់​អង្គុយ​លំហើយ ឬ​សម្រាប់​ដាក់​អីវ៉ាន់​លក់​ជាដើម ។ រានភ្លើង រាន​វាល​ខ្ពស់​ដាក់​ពំនូកដី​ពីលើ សម្រាប់​បង្កាត់ភ្លើង​ឲ្យ​ឆេះ​សន្ធោ​យក​ពន្លឺ​ក្នុង​វេលាយប់ ។ រានមាន់ រាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន់នៅ ។ រានហាល រាន​វាល​ជាប់​នឹង​ផ្ទះ​សម្រាប់​ហាល​អ្វីៗ ។ លក់​រាន ដាក់​អីវ៉ាន់​លើរាន​លក់ ។ ល ។​

កិរិយាសព្ទ​

​កាប់​គាស់​រម្លើង​ទី​ដី​, ព្រៃ ឲ្យ​កើត​បានជា​ស្រែ​, ចម្ការ​, ភូមិលំនៅ​
​រានស្រែ​, រានចម្ការ​, រានភូមិ ។​
​ជម្នះ​ចូល​ឲ្យ​បាន​ជឿន​ទៅមុខ​
​រានទី ( ជម្នះ​ចូល​យក​ទី ) ។​
​រវះរវាម​; មិន​រើសអើង​
​មនុស្ស​រានចំណី​, គោ​រាន​ស្មៅ ។​
​រានទន្ទ្រាន ទន្ទ្រាន​ចូល​ឥត​ញ​ញើ​ត‍​‍​ ។​