គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​) បានបញ្ចប់​ការត្រួតពិនិត្យ និង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ឡើងវិញ​នូវ​លទ្ធផល​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៥ នៅ​ថ្ងៃទី​១៤ ខែមិថុនាស្របតាម​បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​នៃ​ការបោះឆ្នោត ផែនការមេ និង​ប្រតិទិន​ការងារ​របស់ គ​.​ជ​.​ប​។ នេះ​បើយោងតាម​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់ គ​.​ជ​.​ប នៅ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០២២នេះ​។​