ដោយៈ ទេព មង្គល / ភ្នំពេញៈ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន​មួយ នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ ស្តីពី​ការបិទ​កម្មវិធី​សិក្ខាសាលា​តម្រង់ទិស ស្តីពី​ការចូលរួម​របស់​សហ​គម​ន៍ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការតាមដាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ជំងឺ​ផ្តាសាយ និង​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​ផ្សេងៗ​។​

​សូម​អាន​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន ដែលមាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម​៖​