ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ ផែនការ​វិនិយោគ​និង​កសាង​សួនសត្វ​ឯកជន​មួយកន្លែង​នៅ​ខេត្តសៀមរាប ដោយ​ក្រុមហ៊ុន អង្គរ​វ៉ា​យ​ដ៏​ឡាយ​ហ្វ៍ និង អឹ​ឃ្វា​រៀម ឯ​.​ក កំពុងតែ​ដំណើរការ​ទៅមុខ ។