​ដោយ​: មុនី​រ័ត្ន / ភ្នំពេញៈ ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយចំនួន​តូច នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ បានដាក់​ញ្ញត្តិ​ជូន​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា សុំ​អន្តរាគមន៍ ដើម្បី​បញ្ចប់​ដំណើរការ​តាក់តែង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់ ស្តីពី​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន ដែលមាន​ការដាក់បញ្ចូល​ធាតុ​ចូល ពី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ដាក់ជូនទៅ​រដ្ឋសភា ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​អនុម័ត​។