ក្រសួង​ការងារ នឹង​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ការងារ ចំនួន​២​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៣-២៤ មិថុនា ខាងមុខ នៅ​ទីតាំង​អគារ Kampus ជិត​ស្ពាន​អាកាស​ក្បាលថ្នល់​
​ដោយៈ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នឹង​រៀបចំឡើង ព្រឹត្តិការណ៍​ពិព័រណ៍​ការងារ ២​ថ្ងៃ ពោលគឺ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២៣-២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២ នៅ​ទីតាំង​អគារ Kampus ជិត​ស្ពាន​អាកាស​ក្បាលថ្នល់ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​