ប្រជុំ​គណៈកម្មការ​បច្ចេកទេស រៀបចំ​ការប្រកួត​កីឡា​ឧ​ត្ត​មសិ​ក្សា និង​មធ្យមសិក្សា បច្ចេកទេស​ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ​២០២២
​ដោយៈ សុវណ្ណ​កុម្ភៈ / ភ្នំពេញៈ នៅ​ថ្ងៃទី​២០ មិថុនា ២០២២​នេះ លោក ស សុខា រដ្ឋលេខាធិការ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ ទទួលបន្ទុក​រួម នៃ​គណៈកម្មការ បច្ចេកទេស​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត កីឡា​ឧ​ត្ត​មសិ​ក្សា និង​មធ្យមសិក្សា​បច្ចេកទេស​ថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ​២០២២ ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈ កម្ម​ការ​បច្ចេកទេស រៀបចំ​ការប្រកួត​កីឡា​ឧ​ត្ត​មសិ​ក្សា និង​មធ្យមសិក្សា​បច្ចេកទេស​ថ្នាក់ជាតិ នៅ​សាលប្រជុំ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ហ្វឹកហ្វឺន​កីឡា​។​