​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

ឆ្នាស​

​គុណសព្ទ​

​និយាយ​អំពី​ស្រីៗ ដែល​ហៃ​រករឿង​ឈ្លោះប្រកែក ជេរប្រទេច​មិន​ព្រម​ចាញ់​នរណា​; ឬ​អំពី​សត្វ​ញី​មាន​មាន់​ជាដើម ដែល​ហៃ​ដេញ​ចឹក​មាន់​ឯទៀត​នៅ​ជិតៗ​
​មេមាន់​ហ្នឹង​ឆ្នាស​ណាស់ ។​

​ឆ្នាំង​

​នាមសព្ទ​

​ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដី​ឬ​ដោយ​លោហជាតិ​សម្រាប់​ចម្អិន​អាហារ ។​

​ឆ្នាំងរបួល​

​នាមសព្ទ​

​ឆ្នាំង​ដែល​គេ​ចោះ​បាត​ជា​រន្ធ​ច្រើន​អន្លើ​សម្រាប់​ចំហុយ​នំ​ផ្សេងៗ ។​

​ឆ្នឹម​

​នាមសព្ទ​

​គំនរ​កណ្ដាប់​ស្រូវ​ទុំ​ដែល​គេ​រៀប​ជា​របៀប​ខ្ពស់​ត្រឹមត្រង់ ផ្អាប់​ទុក​ឲ្យ​ងាយ​បោក​ងាយ​បែន គឺ​ឲ្យ​គ្រាប់ស្រូវ​ជ្រុះ​អស់​
​កណ្ដាប់ ២ ឆ្នឹម​, ឆ្នឹម​កណ្ដាប់​រលំ​រេល​ដោយ​ត្រូវ​ខ្យល់ព្យុះ​ធំ​បោកបក់ ។​

​ឆ្នុក​

​នាមសព្ទ​

​ប្រដាប់​សម្រាប់​ចុក​
​ឆ្នុកដប ។​