សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ បន្ដ​ផ្សាភ្ជាប់​ឱ្យ​កាន់តែ ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​មូលដ្ឋាន ក្នុងការ​បម្រើប្រជាជន នៅតាម​មូលដ្ឋាន តាម​តួនាទី ភារកិច្ច និង​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន ដោយ​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និង​បាន​អំពាវនាវ​ដល់ គ្រប់​សាលារៀន ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់ ចំពោះ​កម្មវិធីសិក្សា ដែល​អាចជួយ​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស យល់ដឹង មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត ចេះ​គោរព និង​ចេះ​ប្រើពាក្យ​សំដី និង​អាកប្បកិរិយា គួរសម​ចំពោះ មនុស្ស​គ្រប់រូប ។​

Jun 21, 2022

សម្តេច សាយ ឈុំ ស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ បម្រើប្រជាជន ឱ្យ​កាន់តែ​ជិតស្និទ្ធ តាម​តួនាទី ភារកិច្ច និង​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន ដោយ​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និង​អំពាវនាវ​ឱ្យ​គ្រប់​សាលា យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់ ចំពោះ​កម្មវិធីសិក្សា​
​ដោយ​៖ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញ​៖ សម្តេច​វិបុល​សេនា​ភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានស្នើ​ដល់​អាជ្ញាធរ គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ បន្ដ​ផ្សាភ្ជាប់​ឱ្យ​កាន់តែ ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​មូលដ្ឋាន ក្នុងការ​បម្រើប្រជាជន នៅតាម​មូលដ្ឋាន តាម​តួនាទី ភារកិច្ច និង​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន ដោយ​គ្មាន​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និង​បាន​អំពាវនាវ​ដល់ គ្រប់​សាលារៀន ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់ ចំពោះ​កម្មវិធីសិក្សា ដែល​អាចជួយ​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស យល់ដឹង មានគំនិត​ច្នៃប្រឌិត ចេះ​គោរព និង​ចេះ​ប្រើពាក្យ​សំដី និង​អាកប្បកិរិយា គួរសម​ចំពោះ មនុស្ស​គ្រប់រូប ។​