ដោយៈ health.com.kh
ការ​រលាក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​ដោយសារ​បាក់តេរី គឺ​ស្រួចស្រាវ រីឯ​វិធានការណ៍ នៃ ការព្យាបាល គឺ ប្រើ ថ្នាំ​អង់​ទី​បី​យ៉ូ​ទិច រយៈពេល​មួយខែ ដែល​ថ្នាំ ច្រើនតែ ជា Ciprofloxacin (Cipro) ឬ Tetracycline (Achromycin) ។ ចំពោះ​ការថែទាំ​ជំងឺ នៅ តាម​ផ្ទះ​អ្នកជំងឺ​គួរតែ​ផឹកទឹក អោយបាន​ច្រើន ប្រើ​ថ្នាំ​បំបាត់​ការឈឺចាប់ និង​សម្រាក ។​

​ប្រសិនបើ​អ្នកជំងឺ​មាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ភ្លាមៗ ឬ​ប្រព័ន្ធ​ភាព​សាំ​ចុះខ្សោយ ( ដូចជា កំពុង​ប្រើ ថ្នាំ​ព្យាបាល ជំងឺមហារីក ឬ ថ្នាំ​ទប់ស្កាត់ ប្រព័ន្ធ​ភាព​សាំ ឬ​មាន​ជំងឺអេដស៍ ) ពួក គេ គួរតែ សម្រាក​ក្នុង មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បី​អាច​ចាក់​ថ្នាំ អង់​ទី​បី​យ៉ូ​ទិច​តាម សរសៃ និង ថែ ទាំង ជំងឺ ផ្សេងៗ ទៀត ។​

​ការ​រលាក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត ដោយសារ​បាក់តេរី​រ៉ាំរ៉ៃ

​ចំពោះ​ទម្រង់​ជំងឺ​ប្រភេទ​នេះ ត្រូវ​ព្យាបាល​ជាមួយនឹង ថ្នាំ​អង់​ទី​បី​យ៉ូ​ទិច ដូចជា Ciprofloxacin (Cipro, Cipro XR), Sulfa Drug (Sulfamethoxazole និង Trimethoprim ឬ Bactrim) ឬ Erythromycin រយៈពេល យូរ រហូតដល់ ៨ សប្តាហ៍ ឯណោះ ។ ប៉ុន្តែ​ទោះបីជា​ការព្យាបាល​ធ្វើទៅបាន​យ៉ាង​ល្អ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏​ការ រលាក​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​ប្រភេទ​នេះ អាច​កើត​ឡើងវិញ ម្តងទៀត​ដែរ ។ នេះ​មិន ដឹង ថា មកពី​ហេតុអ្វី នោះទេ ប៉ុន្តែ វា អាច ដោយសារតែ ការ ក្រ នោម អោយអស់ ទឹកនោម ពី ផ្លោក នោម ពេក មើលទៅ ។ ចំនួន ទឹកនោម ដែល សល់ ក្នុង ផ្លោក នោម តិចតួច អាច គ្រប់គ្រាន់ នឹង បង្ក រោគ បាន ។ ស្ថានភាព បែប នេះ អាច កើតឡើង ដោយសារ Benign Prostatic Hypertrophy (BPH), គ្រួស ក្នុង ផ្លោក នោម ឬ គ្រួស ក្នុង ក្រពេញ​ប្រូ ស្តា​ត ។​

​ការ​រលាក ក្រពេញ​ប្រូ ស្តា​ត ដោយ គ្មាន ការបង្ក​រោគ រ៉ាំរ៉ៃ

​ការព្យាបាល លើ ស្ថានភាព ជំងឺ បែបនេះ គឺ ផ្តោត ទៅលើ ការគ្រប់គ្រង លើ ការឈឺចាប់ រ៉ាំរ៉ៃ និង អាច មាន ការព្យាបាល ដោយ ចលនា និង តិច និ​ច អោយ សាច់ ដុំ​សម្រាក គួបផ្សំ នឹង ការប្រើ ថ្នាំ Tricyclic Antidepressant ។ ចំពោះ ថ្នាំ Alpha-adrenergic Blocker ប្រភេទ Tamsulosin (Flomax) និង Terazosin (Hytrin) ក៏ អាច ប្រើ សម្រាប់ ព្យាបាល ជំងឺ BPH និង ការ ស្ទះផ្លូវ ចេញ របស់ ផ្លោក នោម បានដែរ ។​

​ការ​រលាក ក្រពេញ​ប្រូ ស្តា​ត​ដែល គ្មាន រោគសញ្ញា

​ស្ថានភាព រលាក ក្រពេញ​ប្រូ ស្តា​ត ប្រភេទ នេះ មិន ទាមទារ អោយមាន ការព្យាបាល អ្វី ឡើយ ប៉ុន្តែ ចំពោះ អ្នកជំងឺ ដែល មាន ស្ថានភាព មិន អាច មាន កូន បាន ដោយសារ តែ ការ រលាក់ ការព្យាបាល ដោយ ថ្នាំ Nonsteroidal Anti-inflammatory Medication (Ibuprofen, Motrin, Advil) ឬ អង់​ទី​បី​យ៉ូ​តិច ប្រហែលជា ត្រូវ​ប្រើ​មួយរយៈ ៕​/PC