ភ្នំពេញ:គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ប្រកាសទទួលយកលទ្ធផលផ្លូវការ​ នៃការបោះឆ្នោតជ្រេីសរេីសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិទី៥​ ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ ឆ្នោត​បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២៦​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២២​ នេះ​ ។

បេីតាមលទ្ធផលផ្លូវការដែលប្រកាសដោយ​ គ.ជ.ប​ គឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបានសំឡេងសរុបចំនួន ៥,៣៧៨,៧៧៣ សំឡេង ស្មើនឹង ៧៤.៣២% និងទទួលបាន អាសនៈចំនួន ៩៣.៧៦ អាសនៈ ដោយក្នុងនោះជាប់ ជាមេឃុំចំនួន ១៦៤៨ឃុំ , ជំទប់ទី១ ចំនួន ១៦១៨ និងជំទប់ទី២ ចំនួន ២៦១ ៕

សូមជូនសេចក្តីប្រកាស