សុន្ទរកថាទាំងស្រុងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លៃងក្នុងពិធីមីន្ទីងរំឮកខួបទី ៧១ ថ្ងៃបង្កេីតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។