​ប្រែ​សម្រួល : កញ្ញា​ដា​លី​ស (​អេ​ស៊ាវ័ន​) ៖ លោក យ៉ាស ម៉ាន​ស៊ូ​ក្បៃ ម៉ូ​រ៉ា​ឌី​យ៉ា (Yash Mansukhbhai Moradiya) មក​ពី​ឥណ្ឌា ដែល​ជា​គ្រូបង្ហាត់​យ៉ូ​ហ្គា​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង​ឌូ​បៃ​បានបំបែក​​ឯតទគ្គ​កម្ម​សម្រាប់​ការហាត់​ក្បាច់​ខ្យាដំរី​រយៈពេល​យូរ​បំផុត​។​

​លោក​ម៉ូ​រ៉ា​ឌីយ៉ាអា​យុ ២១ ឆ្នាំ​បាន​ទប់​ក្បាច់​ខ្យាដំរី​រយៈពេល ២៩ នាទី​និង ៤ វិនាទី​សឹង​មិន​គួរឱ្យ​ជឿ ដោយ​បំបែក​ឯតទគ្គ​កម្ម​មុន ដែល​មាន​រយៈពេល ៤ នាទី​និង ៤៧ វិនាទី​។ ​ក្បាច់​ខ្យាដំរី​គឺជា​ក្បាច់​យ៉ូ​ហ្គាក​ម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​កំភួនដៃ​នៅលើ​ដី​និង​លើកជើង​ទាំងពីរ​របស់​អ្នក​ចំកោង​ពីលើ​ក្បាល​របស់​អ្នក​។​

​លោក​ម៉ូ​រ៉ា​ឌីយ៉ាបា​ននិយាយថា “​ក្បាច់​ខ្យាដំរី​គឺ​សំខាន់​លើ​លំនឹង​។ នៅពេល​ដែល​អ្នក​ទប់​ជំហរ​នេះ​បាន​កាន់តែ​យូរ អ្នកនឹង​រៀន​បង្កើត​ភាព​ធន់​ខាង​ផ្លូវចិត្ត​របស់​អ្នក​កាន់តែ​ប្រសើរ​”​។​

​លោក​ម៉ូ​រ៉ា​ឌីយ៉ាបាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ប៉ុនប៉ង​បំបែក​ឯតទគ្គ​កម្មនេះ​អស់​រយៈពេល​ជិត​ពីរ​ឆ្នាំ​មកហើយ ដោយ​ប្រើ​ពេលវេលា​បន្ថែម​ដែល​ចំណាយ​នៅផ្ទះ​ក្នុងអំឡុងពេល​ជំងឺ​រាតត្បាត​ដើម្បី​ពង្រឹង​ជំនាញ​របស់​គាត់​។​

​លោក​ម៉ូ​រ៉ា​ឌីយ៉ាបាន​ជ្រើសរើ​សកាល​បរិច្ឆេ​ទ​និមិត្តរូប​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការប៉ុនប៉ង​បំបែក​ឯតទគ្គ​កម្ម​របស់​គាត់​គឺ​ថ្ងៃ​អង្គារទី ២២ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ដែល​ពេល​សរសេរ​ក្នុង​ទម្រង់​ជា​លេខ​គឺ ២/២២/២២​។​

​កើត​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០១ គាត់​បានចាប់ផ្ដើម​ដំណើរ​របស់​គាត់​លើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​បែប​យ៉ូ​ហ្គា​នៅ​អាយុ ៨ ឆ្នាំ​។​

​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧ គាត់​បាន​រៀន​បញ្ចប់​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​យ៉ូ​ហ្គារប​ស់​គាត់ ហើយ​បាន​ជ្រើសរើស​យ៉ូ​ហ្គា​ជា​អាជីព​របស់​គាត់ ដើម្បី​ជួយ​មនុស្ស​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សុខភាព​របស់​ពួកគេ​និង​សម្រេចបាន​នូវ​គោលដៅ​​សម្បទា​របស់​ពួកគេ​៕

​លោក យ៉ាស ម៉ាន​ស៊ូ​ក្បៃ ម៉ូ​រ៉ា​ឌី​យ៉ា អាច​ទប់​ក្បាច់​ខ្យាដំរី​បាន​រហូត​ដល់ ២៩ នាទី​និង ៤ វិនាទី​សឹង​មិន​គួរឱ្យ​ជឿ​