ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ លោកស្រី ភឿង ស​កុ​ណា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ​កាលពី​ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ថ្លែងថា មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​កម្ពុជា បាន​បំពេញ​តួនាទី​យ៉ាងសំខាន់​និង​បានរួម​ចំណែក​ដល់​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តីពី​វិស័យ​វប្បធម៌ ក្នុងការ​ជុំរុញ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ជា​ដែនដី​ស្វាគមន៍​ការថត​ភាពយន្ត​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​។