​ដោយ​៖​ដេប៉ូ​/​ភ្នំពេញ​៖ លោក អ៉ិ​ត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​ជា​សហប្រធាន​គណៈ​ប្រឹក្សា​ភិ​បាល​នៃ កម្មវិធី​មុខរបរ និង​ការងារ​សមរម្យ​របស់​យុវជន​នៅ​កម្ពុជា (​កម្មវិធី DEY) និង​លោក សា​ដា អ៊ូ​ម៉ា អា​ឡា​ម តំណាង​អង្គការ UNESCO ប្រចាំ​កម្ពុជា និង​ជា​អ្នកសម្របសម្រួល​បណ្តោះអាសន្ន​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​កិច្ចប្រជុំ​លើក​ទី​៤ នៃ​គណៈ​ប្រឹក្សា​ភិ​បាល​នៃ​កម្មវិធី​មុខរបរ និង​ការងារ​សមរម្យ​របស់​យុវជន​នៅ​កម្ពុជា (DEY) ដំណាក់កាល​ទី​២​។​