​ដោយៈ ជា សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ ក្រុម​អ្នក​អភិរក្ស​ចម្រុះ​ជំនាញ​មួយក្រុម​នៃ នាយកដ្ឋាន​អភិរក្ស និង​បុរាណវិទ្យា​នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ​សហការ​ជាមួយ​លោក​សាស្ត្រាចារ្យ ហុន ឈុន​តេង ជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ជំនាញ​ភាសាវិទ្យា​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២២​បាន​ផ្តា​ម​សិលាចារឹក​រកឃើញ​ថ្មី​ដោយ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ព្រះវិហារ​។