​ដោត​៖​ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ការផ្សព្វផ្សាយ​រូបថត វីដេអូ​ភាពយន្ត និង​ឯកសារ​ផ្សព្វផ្សាយ ទាក់ទង​នឹង​សម្រស់​ធម្មជាតិ ដ៏​ត្រកាល នៃ​មាតុភូមិ​កម្ពុជា តាមរយៈ​កញ្ចក់​កា​ម៉េ​រ៉ា នៃ​អ្នក​ថតរូប និង​ស្នាដៃ​របស់​ផលិតករ​ភាពយន្ត បាន​ចូលរួមចំណែក​សំខាន់ ដល់​កម្មវិធី​នយោបាយ អភិ​វៃ​ឌ្ឍ​ន៍ «​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ផ្សារភ្ជាប់​ទឹកដី​» ជួយ​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង​ជីវភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាម​សហគមន៍ មូលដ្ឋាន​ផ្ទាល់​។​