ដោយ​៖ ដេប៉ូ / ភ្នំពេញ​៖ ការិយាល័យ​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ បានឱ្យដឹងថា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២​នេះ មាន​អតីត​បុគ្គលិក​ចំនួន ៤​រូប បន្ថែមទៀត ក្នុងចំណោម​អតីត​បុគ្គលិក ដែល​មិនទាន់​ឯកភាព​ទទួលយក​ការទូទាត់​ប្រាក់​បំណាច់​បញ្ចប់​កិច្ចសន្យា បានមក​ទទួលយក​ដំណោះស្រាយ​តាម រយៈ​ការធ្វើ​លិខិត​ព្រមព្រៀង​ទទួលយក​ប្រាក់​បំណាច់​ប​ញ្ច​ប់​កិច្ចសន្យាការងារ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​រួចហើយ​។​

​បើតាម​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួង​ការងារ​បានឱ្យដឹងថា គិត​មកដល់ពេលនេះ មាន​អតីត​បុគ្គលិក​សរុប​ចំនួន ២០៥​រូប ក្នុងចំណោម ៣៧៣​រូប បាន​យល់ព្រម​ទទួលយក​ការ ទូទាត់​នូវ​ប្រាក់​បំណាច់​បញ្ចប់​កិច្ចសន្យាការងារ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ដែល​ធ្វើឱ្យ​ចំនួន​អតីត​បុគ្គលិក​ដែល​មិន​ព្រម ទទួលយក​សំណង​នៅសល់​ត្រឹម ១៦៨​រូប​។​

​ទីភ្នាក់ងារ​ជាតិ​មុខរបរ និង​ការងារ (NEA) នៃ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ នឹង​ត្រៀមខ្លួន​ដើម្បី ជួយ​សម្របសម្រួល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការជួយ​ស្វែងរក​ឱកាស​ការងារ​ថ្មី សម្រាប់​បងប្អូន​អតីត​បុគ្គលិក​ផងដែរ​៕​