ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ជាថ្មី​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន ហេង អភិវឌ្ឍន៍ របស់លោក​ស្រី​ឧកញ៉ា សៀង ចាន់​ហេង​

1045
ចែករម្លែក

ផ្ទុះ ការតវ៉ា ជាថ្មី ប្រឆាំង ក្រុមហ៊ុន ហេង អភិវឌ្ឍន៍ របស់លោក ស្រី ឧកញ៉ា សៀង ចាន់ ហេង , ប្រជាពលរដ្ឋ ជាង ១០០ នាក់ ធ្វើដំណើរ មក ក្រសួង ដែនដី សុំ ការអន្តរាគមន៍ ៕

ផ្ទុះ​ការ​តវ៉ា​ជា​ថ្មី​ប្រឆាំង​ក្រុមហ៊ុន​ ហេង​ អភិវឌ្ឍន៍​ របស់​លោក​ស្រី​ឧកញ៉ា​ សៀង​ ចាន់​ហេង​ ,​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​១០០នាក់​ ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ក្រសួង​ដែនដី​ សុំ​ការអន្តរាគមន៍

Posted by Rasmei Kampuchea Daily on Wednesday, June 20, 2018

អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយផ្តាច់មុខ