ដោយៈ health.com.kh
​រោគសញ្ញា ដែល​បាន​រៀបរាប់ ខាងក្រោម សុទ្ធតែជា​រោគសញ្ញា ដែល​អាច​កើតមាន ៖

រោគសញ្ញា នៃ ជំងឺ​រលា​កដៃ​ស្បូន​ស្រួចស្រាវ ៖
– ក្តៅខ្លួន
– ឈឺពោះ ខ្លាំង នៅ​ម្តុំ​ខាងក្រោម​នៃ​ពោះ
– ឈឺពោះ កាន់តែខ្លាំង នៅពេល​ក្អក
– ឈឺពោះ កាន់តែ ខ្លាំង​នៅពេល​កណ្តាស់
– ឈឺពោះ កាន់តែខ្លាំង​ក្នុងអំឡុងពេល​បន្ទោ​រប​ង់ ។

រោគសញ្ញា នៃ ជំងឺ រលាក ដៃ ស្បូន រ៉ាំរ៉ៃ ៖
– ឧស្សាហ៍ ឈឺពោះ ផ្នែក​ខាងក្រោម
– ឈឺ​ខ្នង
– ឈឺ​នៅពេល​រួមភេទ
– ឈឺ​នៅពេល​បន្ទោ​របង់
– ឧស្សាហ៍​ក្តៅខ្លួន
– ឈឺ​ពេល​មាន​រដូវ
– ឈាមរដូវ​ច្រើនជាង មុន
– ទឹករំអិល ទ្វារមាស មាន​ក្លិន​អាក្រក់ ៕​/PC