ដោយៈ health.com.kh
​វដ្ត​រដូវ ជាធម្មតា កើតឡើង​ដោយសារតែ​ការផ្លាស់ប្តូរ​កម្រិត នៃ​អ័រម៉ូន ហើយ​អូវែ ជា អ្នក​ផលិត​អ័រម៉ូន​ទាំងនេះ ។ អូវែ​មានការ​ឆ្លើយតប ទៅនឹង​សញ្ញា របស់​អ័រម៉ូន ដែល ផលិត ពី​ក្រពេញ Pituitary Gland ដែល ស្ថិត​កណ្តាល នៃ​ខួរក្បាល ហើយ ស្ថិតនៅក្រោម ការត្រួតពិនិត្យ ដោយ អ័រម៉ូន ដែល​ផលិត​នៅក្នុង Hypothalamus នៃ ខួរក្បាល ។​

​បញ្ហា​ដែល​ប៉ះពាល់ ដល់​ការរៀបចំ ឬ ចរន្ត​ណាមួយ ខាងលើ​អាច​នាំ ទៅរក​ការ​រាំង រដូវ ។ ទោះជា យ៉ាងណា ការដែល​រាំងរដូវ ញឹកញាប់ ចំពោះ​ស្ត្រី​វ័យក្មេង វា គ្រាន់តែ ជាការ រំលង មួយរយៈ ប៉ុណ្ណោះ ឬ អាច ជាការ​ដែលមាន​ផ្ទៃពោះ ដោយ​មិនដឹង ខ្លួន ។ ការ រាំងរដូវ អំឡុង ពេល កំពុងមាន​ផ្ទៃពោះ គឺជា រឿង​ធម្មតា របស់​មនុស្ស ។​

​បញ្ហា​ជាមួយ Hypothalamus អាច​បង្ក​ជាការ​ដែល​មិន​ឃ្លាន អាហារ ឬ ការធ្វើ​លំ ហាត់ប្រាណ ខ្លាំង ក៏​អាច​ដើរតួនាទី​ដ៏​សំខាន់ មួយ​ក្នុងការ​បង្កឱ្យមាន​បញ្ហា រាំងរដូវ ដែរ ។ វា ក៏​អាច​អាស្រ័យ លើ​អាយុ​របស់​មនុស្ស​នោះដែរ ហើយ ពិសេស​ប្រសិន បើ នាង ទើបតែ មាន​រដូវ​ជា លើកទីមួយ ឬ​ដំបូង ៕​/PC