​ដោយៈ ទេ​ពក​ង្រី / កំពង់ឆ្នាំងៈ បើ​យោងតាម​សេចក្តីសម្រេច​លេខ ២៥៥/ ០៧២២ គក ចុះ​ថ្ងៃទី​៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​
​បានសម្រេច​បញ្ចប់​ភារកិច្ច លោក សួន សេរី​រដ្ឋា ពី​សមាជិក​ក្រុមការងារ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ចុះ​មូលដ្ឋាន​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង​ពី​អនុប្រធាន​ក្រុមការងារ​គណបក្ស​ចុះ​មូល ដ្ឋា​ន​ស្រុក​កំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង