​ដោយ​: ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាស​ជាថ្មី​ទៀតថា ផ្អែកលើ​គោលការណ៍​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ក្រសួង​នៅតែ​បន្ត​ទទួល ពាក្យស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ទៅតាម​នីតិវិធី បានដាក់​ចេញ​។​

​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ដែល​រស្មី​កម្ពុជា​ទទួលបាន នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ បានលើកឡើង​ថាៈ ដោយ​មើលឃើញថា មាន​រូបវន្តបុគ្គល និង​នីតិបុគ្គល ជាច្រើន​ពាន់​នាក់ បានមក​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នក​ប្រកប​អាជីវកម្ម ស្របច្បាប់ ក្រសួង​នៅតែ​បន្ត​ទទួល​ពាក្យ ស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក តាម​នីតិវិធី ដូចខាងក្រោម​៖

– នីតិបុគ្គល សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស និង​សហគ្រាស​ឯកបុគ្គល ដែល​បានធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ដោយ​មិនមាន​ការអនុញ្ញាត ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវ​មក​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ តែ​ត្រូវ​រង​ការផាកពិន័យ តាមច្បាប់​ជា​ធរមាន​។

– នីតិបុគ្គល សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស និង​សហគ្រាស​ឯកបុគ្គល ដែល​ទើប​ចាប់​ផ្តើមធ្វើ ប្រតិ​ប​ត្ត​ការ ឬ​មានបំណង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក អាចមក​ដាក់ ពាក្យស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ដោយ​មិន​រង​ការផាកពិន័យ​ឡើយ​។​

– រូបវន្តបុគ្គល​ដែលមាន​ផលរបរ នៅក្រោម​កម្រិត​ផលរបរ ជា​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​តូច អាច​បន្ត ជូនដំណឹង មក​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​អាច​ទទួលបាន ការលើកលែង មិន​តម្រូវឱ្យ​ដាក់ ពាក្យស្នើសុំ ឬក៏​បើ​រូបវន្តបុគ្គល​នោះ នៅ​ចង់​ទទួលបាន​លិខិតអនុញ្ញាត អាច​អញ្ជើញ​មក​ដាក់ ពាក្យស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ដោយ​មិន​រង​ការ​ផាក ពិន័យ​ឡើយ​។

​សូមបញ្ជាក់ថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានប្រកាស​ពាក្យស្នើសុំ​លិខិតអនុញ្ញាត ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក កាលពី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ រហូតមកដល់​ពេលនេះ ក្រសួង​បាន​ពន្យារពេល ជា​បន្តបន្ទាប់ ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ ដោយ​មិន​ជាប់​ពិន័យ​ចំនួន ៤ លើក​ហើយ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២៕/V​