ដោយៈ​សុផល​/​ភ្នំពេញ​: ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្នុង​ជួរ​រាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការ សមាគម សម្ព័ន្ធ ស្ថាប័ន​ស្រាវជ្រាវ បណ្តាញ​និង​បុគ្គល​ជំនាញ​ជាង​១២០​រូប​ដែល​បាន​កំពុង​បំពេញភារកិច្ច​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ បាន​ជួប​ពិភាក្សាគ្នា ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ ជួយ​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ក្រោយ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩»​។​

​អង្គប្រជុំ នា​ថ្ងៃទី​១០​ខែកក្កដា បាន​សង្កេតឃើញថា ទោះ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ ត្រូវបាន​ថមថយ តែ​បរិយាកាស​សេដ្ឋកិច្ច​សកល និង​កម្ពុជា នៅតែ​រង​ការគំរាមកំហែង​ដោយសារ​សង្គ្រាម​នៅ​អន្តរជាតិ​និង​សង្គ្រាមត្រជាក់​រវាង​មហាអំណាច​ដែល​បាន​ជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំង​មកលើ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជាពិសេស​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ប្រក​បរបរ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​។​ចំនួន​ប្រជាជន​បាត់​ការងារ​ធ្វើ​ដែល​បាន​ចេញពី​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​មក​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ក៏មាន​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​និង​ព្រួយបារម្ភ​ផងដែរ​។​ការ​គាំពា​ប្រជាពលរដ្ឋ​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​នៅតែមាន​កម្រិត​នៅឡើយ​។​

​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជិត ១០០​ស្ថាប័ន ដែល​បំពេញភារកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ បានមក​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍ ការដឹកនាំ និង​កត្តា​ចម្បង​ផ្សេងៗ ដែល​បាន​ជួបប្រទះ សំដៅ​ស្វែងរក​ជា​ដំណោះស្រាយ កិច្ចសហការ រវាង​គ្នា​និង​គ្នា ដើម្បី​លើកស្ទួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​ប្រក​បរបរ​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ក្រោយ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ ត្រូវបាន​ថមថយ និង​បន្ថែម​ធាតុ​ចូល​ជូន​ថ្នាក់ដឹកនាំ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ និង​ក្រោម​ជាតិ​បន្ត​លើកស្ទួយ និង​ឆ្លើយតប​កាន់តែ​ប្រសើរ​នូវ​តម្រូវការ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រក​បរបរ​ចិញ្ចឹមជីវិត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ក្រោយ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ ត្រូវបាន​ថមថយ​។​

​ជា​លទ្ធផល កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សាបាន​ទទួល​នូវ​គោល​គំនិត ដែលជា​ធាតុ​ចូល​យ៉ាងសំខាន់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង ចំណុចខ្លាំង ចំណុច ខ្សោយ បញ្ហា​ប្រឈម តម្រូវការ និង​សំណូមពរ​ជាច្រើន ដើម្បី​ស្ថាប័ន​ទាំងអស់​អាច​បន្ត​សហកា​រ​គ្នា និង​ចូលរួម​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ​លើកស្ទួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​របប​សេ្ឋ​កិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ក្រោយ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩៕​