​ដោយៈ ពៅ​និមល / ភ្នំពេញ​៖ គិតពី​ថ្ងៃទី​១១ ដល់ទី​២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២២ នេះ ការកំណត់ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងសាំង​ធម្មតា បាន​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ពី ៥.៨០០ រៀល មក​ត្រឹម ៥.២៥០ រៀល ក្នុង​១​លីត្រ​។ រីឯ​ប្រេងម៉ាស៊ូត ធ្លាក់​ថ្លៃ​ពី ៦.២០០ រៀល មក​ត្រឹម ៥.៦០០ រៀល ក្នុង​១​លីត្រ​។