​ដោយៈ​សុផល​/ព្រះសីហនុ​៖​ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​មកពី​វិស័យ​ឯកជន​បានរួម​គ្នា​ធ្វើ​យុទ្ធនា​ការសម្អាត​ឆ្នេរសមុទ្រ​ដើម្បី​បំផុស​ចលនា​ឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូរ​ជា​វិជ្ជមាន​នូវ​ទម្លាប់​នៃ​ការ​ចោល​សំរាម​។​